top of page

UDARCI U TAJLANSKOM BOKSUIako trening Thai boxinga ne uključuje nazive udaraca na tajlandskom jeziku već su nazivi prilagođeni jeziku vježbača, donosimo pregled imena udaraca na tajlandskom. Ukoliko se potkrala poneka pogreška, to ćemo prepisati problemu s prijevodom tajlandskog jer ne postoji univerzalni prijenos na latinski alfabet. Tako primjerice theep može biti pisan kao theap ili kao dheep. To je običaj u tajlandskom jeziku, samoglasnik koji se dodaje čak i kad nije pisan. Primjerice, Spirte će tajlanđanin često izgovoriti kao Sa-prite jer u njihovoj jezičnoj konstrukciji ne mogu stajati dva suglasnika jedan pored drugog. Isto tako, u pisanoj formi thai jezika ne postoji veliko ni malo slovo, kao ni točka na kraju rečenice.

Udarci nogom (noga = thee)

Prednji udarac nogom – Theep

Polukruzni udarac nogom – Thee dhad

Dijagonalni udarac nogom - Thee Rid

Pola-pola udarac nogom - Thee Krueng kheng krueng khao

Udarac nogom prema dolje - Thee Kod

Dijagonalni udarac nogom – Thee Chiyang

„Nutcracker“ udarac nogom – Thee Paa Maak

Udarac nogom u skoku – Gra-dode Thee

Udarac nogom u naskoku – Yiep Thee

Udarci rukom (ruka = muu)

Direkt - Mud Dhrong

Kroše - Mud Wiyang San

Upercut - Mud Seuy

Swing -Mud Wiyang Glab

Backfist - Mud Wiyang Glab

Udarac rukomm u skoku - Gra-dode Sook

Udarci laktom (lakat = sook)

Dijagonalni lakat - Sok Dhee

Kroše lakat - Sok Dhad

Upercut lakat - Sok Ngad

Probijajući lakat - Sok Poong

Povratni lakat - Sok wiyang Glab

Lakat iz okreta - Sok Glab

Sjekuci lakat - Sok Sap

Dvorucni sjekuci lakat - Sok Saap Koo

Lakat u skoku – Gra-dode sok

Udarci koljenom (koljeno = khao)

Pravocrtni udarac koljenom - Khao dhrong

Dijagonalni udarac koljenom - Khao Chiyang

Zakrivljeno koljeno - Khao Kouwng

Koljeno pljuska - Khao Dhob

Udarac koljenom bez hvata - Khao Youwn

Koljeno u skoku - Khao Loy

Koljeno u naskoku - Khao Yiep

Horizontalno, („Farewell knee“) - Khao Dhad

Related Posts

See All

コメント


bottom of page